ЕврАзЭс одобрил Белоруссии кредит на три миллиарда